Huurvoorwaarden

  • Alle prijzen zijn dagprijzen voor meerder dagen gelden andere tarieven.
  • Alle prijzen zijn gebaseerd op levering tot aan de deur. Het eventueel klaar zetten en opruimen van huur goederen zullen tegen uurlonen aan de huurder worden doorberekend.
  • Alle prijzen zijn exclusief afwas en schoonmaakkosten met uitzondering van linnen.
  • Voor het glaswerk, porselein en bestek worden afwaskosten berekend als wij spullen niet schoon retour ontvangen. Wel te verstaan 50% van de huurprijs extra.
  • Controleer uw huurspullen goed, deze moeten schoon bij u afgeleverd worden, zo niet maak hier direct melding bij ons kantoor.
  • Alle huurspullen die niet of beschadigd retour komen, zijn voor rekening van de huurder. Bij beschadiging betaald de huurder de reparatie kosten.
  • Zodra de goederen terug zijn in ons magazijn worden deze door ons gecontroleerd en geteld, deze telling is bindend.
  • Legitimatie, bij vraag hierna van onze zijde, graag vertoon van geldig identiteitsbewijs.
  • Bezorgkosten, bij uitsluitend verhuur wordt minimaal € 13,00 in rekening gebracht.
  • Prijzen zijn op aanvraag te verkrijgen.