Privacy Policy

Definities

In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 • Albertema: de gebruiker van deze privacy statement: Albertema gevestigd aan Havenstraat 9 te Peize, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 02035846;
 • bezoeker: de bezoeker van de website;
 • offerteaanvrager: de bezoeker die via de website een offerteaanvraag indient door zijn gegevens en het werk, de dienst en/of de producten die hij uitgevoerd en/of (op)geleverd wenst te hebben in te vullen en deze offerteaanvraag in te sturen;
 • website: de website www.albertemapeize.nl, waarvan Albertema de eigenaar is.

Persoonsgegevens

Voor Albertema is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de offerteaanvragers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Albertema volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
Albertema 
Havenstraat 9 
9321 DA Peize

Albertema doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over persoonsgegevens op verschillende wijzen. We maken onderscheid tussen persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt via het contactformulier op de website en persoonsgegevens die automatisch aan ons worden doorgegeven door middel van cookies. Wanneer je contact wilt opnemen met Albertema door middel van het contactformulier ( of op andere wijze), vragen we je om je persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens slaan wij op in het klantsysteem van Albertema. 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening en/of websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server of die van een derde partij. De persoonsgegevens die wij ontvangen, gebruiken wij uitsluitend voor: 

 • verrichten van aangeboden diensten
 • contact leggen en onderhouden met klanten/relaties
 • analyseren en verbeteren van onze dienstverlening
 • leveren en factureren van onze producten

Versturen van digitale nieuwsbrieven

De persoonsgegevens van de offerteaanvrager worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Albertema. Bij het indienen van een offerteaanvraag via de website heeft de offerteaanvrager ingestemd. 

De offerteaanvrager kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie de paragraaf “Het recht van verzet”.

Albertema zal de offerteaanvrager niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de offerteaanvrager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst, om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en website gebruik. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt je browser ook opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser.  Albertema maakt gebruik van de cookies van Google Analytics; deze cookies worden aangeboden door Google en helpen ons om een beeld te geven van de manier waarop je onze website gebruikt.

Beveiliging en bewaartermijn persoonsgegevens

Albertema neemt passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot persoonsgegevens. Je persoonsgegevens bewaren en verwerken we voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. ( zie doeleinden verwerking persoonsgegevens)

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene en/of websitebezoeker een aantal rechten:

 • recht op inzage
 • recht op verwijdering
 • recht op correctie
 • recht op verzet
 • klachtrecht

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of ons contactformulier op de website. Als je een klacht hebt over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

 

Derden

Als wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Albertema verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Bij uitzondering moeten wij soms zonder toestemming persoonsgegevens vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- en regelgeving moeten voldoen. Wij zullen in dergelijke situaties zo goed mogelijk proberen je vooraf te informeren. 

Wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/ of veranderingen op deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is dan ook raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplagen.

.